ผู้ส่งบทความ1 นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552
เวลา 17:38:37 น.
หัวข้อบทความ การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการทหารและตำรวจ
บทความ ส่วนใหญ่ทุกท่านจะสัมผัสกับคอมพิวเตอร์ และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ทราบข่าวสาร การติดต่อสื่อสารและการนำคอมพิวเตอร์ช่วยงาน ทางด้านการทหารและตำรวจก็สามารถนำคอมพิวเตอร์ช่วยงานเหมือนกับในเรื่องการเรียนการสอน ลองดูซิว่าเข่าใช้คอมพิวเตอร์ช่วยอะไรได้บ้าง ศึกษาจากไฟล์ที่แนบนะคะ:
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 102676-a-2062552174433-police computer.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]