ผู้ส่งบทความ1 นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2552
เวลา 17:08:39 น.
หัวข้อบทความ ประโยชน์ของการหัวเราะ
บทความ ช่วงนี้ภาวะหลายอย่างกดดันให้เราอาจจะมีอาการเครียดบ้างนะคะ แต่อย่าทำเป็นประจำ จะไม่มีผลดีต่อสุขภาพ ขอฝากบทความเกี่ยวกับประโยชน์ของการหัวเราะกันดีกว่า สำหรับผู้ทีมีอารมณ์ขัน :
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 102676-a-472552171314-laught.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]