ผู้ส่งบทความ1 นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552
เวลา 18:02:04 น.
หัวข้อบทความ การเลี่ยงจากโรคไขมันในเลือดสูง
บทความ วันนี้พบบทความที่ดีขอนำมาฝากสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและเลี่ยงการเป็นโรคไขมันในเลือดสูง แต่สิ่งสำคัญ
คือการควบคุมอาหาร/ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งต้องตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอด้วย
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 102676-a-182552180028-blood 2009.doc 
102676-a-182552180127-blood 2009.doc 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]