ผู้ส่งบทความ1 นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552
เวลา 17:45:45 น.
หัวข้อบทความ วิธีการขับสารพิษด้วยการหายใจ
บทความ ทุกวันนี้มีโรคภันยต่าง ๆ มามากมายสู่ร่างกายเรา มลพิษจากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆตัวก็มามากมาย นับแต่เริ่มตื่นจนถึงเข้านอน มีวิธีการหลายอย่างที่จะมาช่วยขับสารพิษจากร่างกายเราได้ แต่วันนี้ขอฝากวิธีการขับสารพิษด้วยการหายใจ มาลองทำดูนะคะ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบพร้อมนี้
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 102676-a-982552175204-DRIVE HEARTH 2009.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]