ผู้ส่งบทความ1 นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2552
เวลา 16:04:30 น.
หัวข้อบทความ ดอกไม้บอกความเป็นตัวคุณ !
บทความ วันนี้มีบทความที่ดีมาฝากสำหรับผู้ที่มีอารมณ์โรแมนติกและรักสวยรักงาม มองโลกและสีสันแห่งความเป็นจริงนะคะ
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 102676-a-2382552160800-flower tell you..doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]