ผู้ส่งบทความ1 นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
นางสาววารุณี  จุฑาจินดาเขต
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2552
เวลา 15:34:07 น.
หัวข้อบทความ การทักทาย/เชิญชวน/แสดงความขอบคุณ/ขอโทษของชาวญี่ปุ่น
บทความ ท่านทราบไหมว่าทำไมชาวญี่ปุ่นจะมักโค้งในเหตุการณ์หลาย ๆเหตุการณ์ที่มักจะพบตามสถานที่ต่าง ๆ มาศึกษาพร้อม ๆ กันนะคะ
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 102676-a-23102552153820-japanese arigottou 2009.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]