ผู้ส่งบทความ1 นายโสภัณ  พรมโสดา
นายโสภัณ  พรมโสดา
หน่วยงาน งานแผนและสารสนเทศ
วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552
เวลา 03:31:27 น.
หัวข้อบทความ บทความ การเเสดงความเคารพด้วยการไหว้ ตอนที่ 1
บทความ การไหว้พระ ได้แก่ การ ไหว้พระรัตนตรัยรวมทั้งปูชนียวัตถุและปูชนีย สถานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในกรณีที่ไม่ สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้ โดยประนมมือให้ปลาย นิ้วชี้จรดส่วนบนของหน้าผากชาย ยืน แล้วค้อมตัวลงให้ต่ำพร้อมกับยกมือขึ้น ไหว้

หญิง ยืนแล้วย่อเข่าลงให้ต่ำโดย ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัด พร้อมยกมือ ขึ้นไหว้

 
 
แนบแฟ้มข้อมูล sophan-a-30102552033015-Res1.gif 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]