ผู้ส่งบทความ1 นายโสภัณ  พรมโสดา
นายโสภัณ  พรมโสดา
หน่วยงาน งานแผนและสารสนเทศ
วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552
เวลา 03:34:06 น.
หัวข้อบทความ บทความ การเเสดงความเคารพด้วยการไหว้ ตอนที่ 3
บทความ การไหว้บุคคลทั่ว ๆ ไปที่เคารพนับถือหรือผู้มีอาวุโส โดยประนมมือยกขึ้นให้ปลาย นิ้วจรดปลายจมูก


ชาย ยืนแล้วค้อมตัวลง น้อยกว่าระดับการไหว้ผู้มีพระคุณ พร้อมกับ ยกมือขึ้นไหว้

หญิง ยืนแล้วย่อเข่าลง น้อยกว่าระดับการไหว้ผู้มีพระคุณ โดยถอย เท้าข้างใดข้างหนึ่งเล็กน้อย พร้อมกับยกมือ ขึ้นไหว้


 
 
แนบแฟ้มข้อมูล sophan-a-30102552033527-Res3.gif 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]