ผู้ส่งบทความ1 นายโสภัณ  พรมโสดา
นายโสภัณ  พรมโสดา
หน่วยงาน งานแผนและสารสนเทศ
วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552
เวลา 03:35:38 น.
หัวข้อบทความ บทความ การเเสดงความเคารพด้วยการไหว้ ตอนที่ 4
บทความ การไหว้ผู้ที่เสมอกันโดยประนมมือยกขึ้นให้ปลาย นิ้วจรดปลายจมูก


ในการไหว้ผู้เสมอกันทั้งชาย และหญิงให้ยกมือขึ้นไหว้พร้อมกัน หรือใน เวลาใกล้เคียงกัน ในกรณีที่ทำพร้อมกันเป็น หมู่คณะ ควรจะนัดหมายให้ทำอย่างเดียวกัน การไหว้ตามมารยาทไทยเช่นนี้ ปฏิบัติให้เรียบ ร้อยนุ่มนวลด้วยความสำรวมจึงจะดูงาม
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล sophan-a-30102552033642-Res4.gif 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]