ผู้ส่งบทความ1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา  ญวนกระโทก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา  ญวนกระโทก
หน่วยงาน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 6 มกราคม 2553
เวลา 16:20:39 น.
หัวข้อบทความ ผักผลไม้ 7 ชนิดที่ผู้หญิงควรรับประทาน
บทความ เป็นผักผลไม้ที่หลายท่านอาจจะทานเป็นประจำอยู่แล้ว ผักผลไม้ 7 ชนิด มีดังนี้ค่ะ
1. ลูกพรุน
2. ถั่ว
3. บรอคโคลี่
4. กล้วย
5. ฝรั่ง
6. แอปเปิ้ล
7. ส้ม
ประโยชน์ที่ได้รับ อ่านได้จากไฟล์ที่แนบมานะคะ
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 103649-a-612553162937-7 for lady.doc 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]