ผู้ส่งบทความ1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  เกียรติจรุงพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  เกียรติจรุงพันธ์
หน่วยงาน ผู้เกษียณอายุรายการ
วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 27 มกราคม 2553
เวลา 14:35:11 น.
หัวข้อบทความ เรื่องย่อสินไซ
บทความ บางคนอยู่ขอนแก่น เห็นเขามีสินไซเกมส์ ก็สงสัยว่ามันคืออะไร ถนนศาลหลักเมืองก็มีตัวคชสีห์อยู่บนหัวเสา เอามาจากไหน เห็นว่าอยู่ในสินไซ จึงนำเรื่องย่อมาให้อ่านครับ (ไม่สงวนลิขสิทธิ์)
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 110980-a-2712553144003-SinSai2.htm 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]