ผู้ส่งบทความ1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์  สิทธิโชค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์  สิทธิโชค
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
เวลา 14:19:23 น.
หัวข้อบทความ 1 ปีมี 2 เดือน ณ.เขาคิขฌกูฏ (พระบาทพลวง )
บทความ อาทิตย์ที่ผ่านมาไปไปทำบุญที่เขาคิชฌกูฎ อ.กระทิง จ.จันทบุรีมารู้สึกดีมากๆ
ใครที่สนใจจะไปทำบุญ ใหว้รอยพระพุธบาท ใน 1 ปี เขาเปิดป่าให้ขึ้นไป
สักการะบูชา 2 เดือน (16 มกราคม - 16 มีนาคม 2553 )เท่านั้นถ้าพลาดปีนี้ต้องรอปีหน้า
ถ้าไปแล้วรับรองลืมไม่ลงแน่ๆ (อยากไปอีก ) ( อิ่มบุญ )
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 102665-a-122553125140-DSC05872.JPG 
102665-a-122553150108-cr123.doc 
102665-a-122553125140-DSC05651.JPG 
102665-a-122553125140-DSC05767.JPG 
102665-a-122553125140-DSC05646.JPG 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]