ผู้ส่งบทความ1 อาจารย์ปิยะนันท์  บุญโพธิ์
อาจารย์ปิยะนันท์  บุญโพธิ์
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2553
เวลา 21:42:23 น.
หัวข้อบทความ เตือนภัย : "เตาไมโครเวฟ" ใช้ผิดวิธีเสี่ยงอันตราย
บทความ
 
 
แนบแฟ้มข้อมูล 108063-a-132553214434-microwave.pdf 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้อ่าน 0 คน

[หน้าแรก] [รวมบทความ]