ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
   เวลา 18:09:04 น.
   หัวข้อข่าว ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักวัฒนธรรม มข.
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-2282560180959-Scan0039.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]