ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ด่วนที่สุด
   วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
   เวลา 14:52:50 น.
   หัวข้อข่าว ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-19122560145331-Scan0011.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]