ผู้ส่งข่าว นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
   กลุ่มงาน งานบริการวิชาการและวิจัย
   ระดับข่าว ด่วนที่สุด
   วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
   เวลา 16:49:45 น.
   หัวข้อข่าว ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่่ต้องยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล 108067-n-3102561165117-20181003165108747.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]