ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
   เวลา 09:36:18 น.
   หัวข้อข่าว ขอเชิญบุคลากรร่วมงานทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-10102562093815-Scan0007.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]