ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
   เวลา 09:39:16 น.
   หัวข้อข่าว ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 2020 Year of ASEAN Identity Logo Design Competition for Youths
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-10102562094054-Scan0008.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]