ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
   เวลา 15:54:14 น.
   หัวข้อข่าว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม eMpowering Youths Across ASEAN Programme (EYAAP) 2020
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-15102562155613-Scan0012.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]