ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ด่วนที่สุด
   วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
   เวลา 09:17:36 น.
   หัวข้อข่าว แจ้ง สำเนาหนังสือ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
   ข้อความ โดยสามารถ Download file ได้ที่ www.ops.go.th
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-1662564091948-2399-i--3.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]