ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
   เวลา 09:25:38 น.
   หัวข้อข่าว รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 (ปนป.11) จาก สถาบันพระปกเกล้า
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-1662564092627-2408-i--2.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]