ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
   เวลา 09:26:31 น.
   หัวข้อข่าว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2564 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-1662564092804-2430-i--2.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]