ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565
   เวลา 08:13:07 น.
   หัวข้อข่าว ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่องาน จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-352565082250-1936-i--2.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]