ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
   เวลา 09:19:45 น.
   หัวข้อข่าว ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (วันที่ 9,19-21 พ.ค. 65) จาก กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-1252565092124-2078-i--2.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]