ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
   เวลา 03:40:17 น.
   หัวข้อข่าว ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ จาก กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-1062565034116-2563-i--2.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]