ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ด่วนที่สุด
   วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
   เวลา 02:05:26 น.
   หัวข้อข่าว ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ จาก กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-2462565020652-2788-i--2.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]