ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน
   ระดับข่าว ด่วนที่สุด
   วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
   เวลา 09:29:10 น.
   หัวข้อข่าว ประกาศการให้การบริการร้านถ่ายเอกสาร (เช่าพื้นที่) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-672565080506-272-65.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]