ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565
   เวลา 09:12:47 น.
   หัวข้อข่าว ขอเชิญบุคลากรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-1972565091331-3017-i--3.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]