ผู้ส่งข่าว นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
   กลุ่มงาน งานบริการวิชาการและวิจัย
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565
   เวลา 04:16:12 น.
   หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)
   ข้อความ 📢📢ด้วยฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดย กองบริหารงานวิจัย รับสมัครทุน
โครงการทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจำปีงบประมาณ 2566
👉สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 11 พฤศจิกายน 2565
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอเชิญชวน อาจารย์ และนักวิจัย ผู้มีคุณสมบัติสมัครขอรับทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2566
👉ทั้งนี้ ผู้สนใจยื่นขอรับทุนตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับโครงการอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) เพื่อสมัครขอรับทุน
โดยใช้แบบฟอร์มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ความยาวไม่เกิน 15 หน้า
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ได้ที่ google drive : https://kku.world/6zvtm
2. กรอกข้อมูลแบบข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับโครงการอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)
โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อนักวิจัยผู้เสนอรับทุนมาที่ google form : https://kku.world/j51dv
โดยแนบไฟล์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศข้อเสนอโครงการทุนฯ ตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม
3. ที่ปรึกษายื่นแบบข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับโครงการอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)
เพื่อสมัครขอรับทุน ตามข้อ 1 จำนวน 1 ชุด ส่งผ่านระบบสารบรรณคณะ ไปยัง กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสิริประภา กิตติกำจร โทร. 50450, 043-203178
 
  
   แนบแฟ้มข้อมูล 108067-n-2112565041743-unnamed.png 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]