ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565
   เวลา 06:07:51 น.
   หัวข้อข่าว ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม โครงการ KKBS Digital Entrepreneur Journey หลักสูตร การค้าปลีกในยุคดิจิทัล (Digital Retailing)
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-3112565061218-5137-65.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]