ผู้ส่งข่าว นางสาวแสงทอง  ศรีประภา
นางสาวแสงทอง  ศรีประภา
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565
   เวลา 08:52:35 น.
   หัวข้อข่าว รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ ห้องพัก 11-4-6
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล 108791-n-7112565085322-065-2565.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]