ผู้ส่งข่าว นางสาวแสงทอง  ศรีประภา
นางสาวแสงทอง  ศรีประภา
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565
   เวลา 06:04:39 น.
   หัวข้อข่าว ผลการจัดสรรที่พักอาศัยโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 11-4-6
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล 108791-n-19112565060508-067-65.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]