ผู้ส่งข่าว นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
   กลุ่มงาน
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566
   เวลา 09:01:47 น.
   หัวข้อข่าว เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ ROUTINE TO RESEARCH R2R ประจำปี 2566
   ข้อความ กองบริหารงานวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ ROUTINE TO RESEARCH R2R ประจำปี 2566 DOWNLOADเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่>> https://drive.google.com/drive/folders/1X3dNi2nsor66QHuUReJLZH6ZYUBe9z1E
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]