ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน
   ระดับข่าว ด่วนที่สุด
   วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566
   เวลา 08:12:27 น.
   หัวข้อข่าว ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ และพิธีพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-1212566081216-198.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]