ผู้ส่งข่าว นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
   กลุ่มงาน งานบริการวิชาการและวิจัย
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566
   เวลา 08:47:21 น.
   หัวข้อข่าว ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2565
   ข้อความ
 
  
   แนบแฟ้มข้อมูล 108067-n-1212566084742-unnamed.jpg 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]