ผู้ส่งข่าว นางสาวแสงทอง  ศรีประภา
นางสาวแสงทอง  ศรีประภา
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
   เวลา 03:16:21 น.
   หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ที่พักอาศัยโควต้าคณะศึกษาศาสตร์
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล 108791-n-2722566031823-011_66.pdf 
108791-n-2722566031823-formm.docx 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]