ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน
   ระดับข่าว ด่วนที่สุด
   วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
   เวลา 04:27:27 น.
   หัวข้อข่าว การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-932566102233-30-1319-66.150.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]