ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ด่วนที่สุด
   วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
   เวลา 04:30:15 น.
   หัวข้อข่าว การยื่นแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-1032566043025-457.150.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]