ผู้ส่งข่าว นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
   เวลา 06:52:10 น.
   หัวข้อข่าว หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (FULL PROPOSAL) ปีงบประมาณ 2567 รอบท
   ข้อความ 📌📌หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (FULL PROPOSAL) ปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 1
📍📍 *ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านเว็บไซต์ NRIIS `ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.` และแจ้งกลับมายังกองบริหารงานวิจัยทาง E-mail : patcharinpi@kku.ac.th เพื่อรับรองการส่งข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS `ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566` ทั้งนี้ โปรดหลีกเลี่ยงการยื่นข้อเสนอโครงการในวันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร เนื่องจากอาจระบบล่าช้า จากการมีผู้เข้าใช้งานเป็นจำนวนมาก*
👉👉ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11675
🔦🔦สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 02-109-5432 ต่อ 871-898 Email : pmuc@nxpo.or.th
 
  
   แนบแฟ้มข้อมูล 108067-n-1532566065408-335669934_225374090006040_3591761667873830725_n.jpg 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]