ผู้ส่งข่าว นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
   กลุ่มงาน งานบริการวิชาการและวิจัย
   ระดับข่าว ด่วนที่สุด
   วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566
   เวลา 04:35:20 น.
   หัวข้อข่าว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารตัวชี้วัดรายบุคคลและการบริหารสมรรถนะรายบุคคล” รุ่นที่ 3
   ข้อความ 📢ประชาสัมพันธ์💥
ศูนย์จัดการศึกษาตลอดชีวิต สำนักบริการวิชาการ
👉ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารตัวชี้วัดรายบุคคลและการบริหารสมรรถนะรายบุคคล” รุ่นที่ 3
📌ในวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 50 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท
👉กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 8 พฤษภาคม 2566
👉ค่าลงทะเบียนอบรม ให้ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายและตัดโอนเงินเข้าบัญชีเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศูนย์บริการวิชาการ) 551-3-02661-8 ในระบบ KKUFMIS โดยเลือกการสั่งจ่ายเป็น JV และส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินไปที่สำนักบริการวิชาการ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง
💥ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ https://kku.world/oashr3
💥สอบถามเพิ่มเติม นางรชตวรรณ พรมภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
📞โทร. 080-7566869 เป็นผู้ประสนงานหลักสูตรดังกล่าว
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล 108067-n-2842566043645-i0301.4.3.2-205-2-ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมร.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]