ผู้ส่งข่าว นางสาวแสงทอง  ศรีประภา
นางสาวแสงทอง  ศรีประภา
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566
   เวลา 01:46:02 น.
   หัวข้อข่าว ผลการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยโควต้าคณะ
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล 108791-n-252566014701-026-66-1.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]