ผู้ส่งข่าว นางสาวแสงทอง  ศรีประภา
นางสาวแสงทอง  ศรีประภา
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566
   เวลา 07:16:38 น.
   หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ทดสอบความฉลาดทางดิจิทัล
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล 108791-n-1852566071741-i0301.4. - 3-ขอเชิญเข้ารับการทดสอบความฉลาดทางดิจิทัล_page-0001.jpg 
108791-n-1852566071741-i0301.4. - 3-ขอเชิญเข้ารับการทดสอบความฉลาดทางดิจิทัล_page-0002.jpg 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]