ผู้ส่งข่าว นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
   กลุ่มงาน งานบริการวิชาการและวิจัย
   ระดับข่าว ด่วนที่สุด
   วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566
   เวลา 03:15:53 น.
   หัวข้อข่าว !!!ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
   ข้อความ 👉 เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 งาน "WorldInvent Singapore 22+23" (WoSG)
👉 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2566 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
👉 ผลงานที่ได้รับคัดเลือก วช. จะสนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดง
👉 ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเข้านำเสนอผลงาน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด
👉 ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วประกวดและจัดแสดงในเวลทีดังกล่าว จัดส่งเอกสาร (ดังรายละเอียด/ไฟล์แนบ)
!!!! จัดส่งเอกสาร ให้กลุ่มงานรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช. ภายในวันที่ 14 กรกฏาคม 2566 ทางไปรษณีย์ และ E-mail: thinventor.rekm@nrct.go.th (รายละเอียดการส่งผลงานดัง QR CODE ท้ายหนังสือ)
รายละเอียดที่ลิงค์ https://citly.me/uNCIQ
 
 
 

   แนบแฟ้มข้อมูล 108067-n-1172566035526-i0301.4.3.2-346-4-ขอเชิญส่งผลงานวิจัย_สิ่งประดิษฐ์_และนวัตกร.pdf 
108067-n-1172566035526-media.png 
108067-n-1172566035526-โครงการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ.png 
108067-n-1172566035526-Pictureถ6.png 
108067-n-1172566035526-citly_me_qrcode.png 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]