ผู้ส่งข่าว นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
   กลุ่มงาน
   ระดับข่าว ด่วนที่สุด
   วัน/เดือน/ปี วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566
   เวลา 10:54:31 น.
   หัวข้อข่าว ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Thai Media Fund" ประจำ
   ข้อความ 📢📢📢ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
👉ขอเรียนเชิญคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
📌ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Thai Media Fund" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
💥ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566💥
ณ ห้อง ED-TEAL ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ เวลา 09.00 - 12.30 น.
 
  
   แนบแฟ้มข้อมูล 108067-n-5102566093612-Techniques for writing project proposals(12-10-2566).jpg 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]