ผู้ส่งข่าว นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
   กลุ่มงาน งานบริการวิชาการและวิจัย
   ระดับข่าว ด่วนที่สุด
   วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566
   เวลา 08:01:19 น.
   หัวข้อข่าว ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกับอาจารย์ในคณะ
   ข้อความ *ลิ้งบันทึกข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกับอาจารย์ในคณะ
https://kku.world/yd6q3
ขอบคุณค่ะ
พิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์ (เก๋)
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล  
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]