ผู้ส่งข่าว นายโสภัณ  พรมโสดา
นายโสภัณ  พรมโสดา
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ด่วนที่สุด
   วัน/เดือน/ปี วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
   เวลา 08:02:49 น.
   หัวข้อข่าว แจ้งประชาสัมพันธ์ทุกคน....การกำจัดพื้นที่การใช้งาน Google Drive และ MS OneDrive มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ข้อความ แจ้งประชาสัมพันธ์ทุกคน....การกำจัดพื้นที่การใช้งาน Google Drive และ MS OneDrive มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
  
   แนบแฟ้มข้อมูล 113772-n-1232567080600-ED10.jpg 
113772-n-1232567080600-scan_sophanpr_2024-03-12-14-55-19.pdf 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]