รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การประเมินโครงการรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีการศึกษา 2546
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    An Evaluation of the Freshmen – Welcoming Ceremony Project in Khon Kaen University,Academic year 2003.
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2546
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 100542-2-1-การประเมินโครงการรับน้องใหม่ม

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 19 June 2024

Click Here to print this page
Print