รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
        
หน่วยงาน
     ไม่สามารถระบุได้
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การทำนายผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์บัณฑิตพยาบาลด้วยคะแนนสอบในหมวดวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    Prediction of Bachelor of Science in Nursing orom Natural Science Test Scores
สถานะ
    หัวหน้าโครงการ
ปีที่แล้วเสร็จ
    2525
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    บทคัดย่อภาษาไทย กดที่นี่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    บทคัดย่อภาษาอังกฤษ กดที่นี่
ต้นฉบับ
    File : 100542-7-1-Prediction of Bachelor of Sci

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 June 2024

Click Here to print this page
Print