ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562
   เวลา 14:06:47 น.
   หัวข้อข่าว ขอเรียนเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2020
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-16102562140948-Scan0009.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]